Warto poznaæ: biografiê | p³yty | filmy | firmowe koperty | ksi±¿ki
sceniczne | wiêcej | wspomnienia | zdjêcia
Start | Co nowego | Ksi±¿ka go¶ci | Linki | WyszukiwarkaMovie Score - Le Départ
Musique composée par K. T. Komeda, chant: Christine Legrand
Bande originale du film de Jerzy Skolimowski

7" EP M 437.376E Philips 1966

01. Chaque Heure est un Départ
02. Le Défilé
03. Marc et Michele
04. Le Départ Final

Krzysztof Komeda
Don Cherry
René Utreger
Gato Barbieri
Christine Legrand

Nagrano w Pary¿u, 1966© Komeda.Art.Pl / Ostatnia modyfikacja: 01-01-1970